ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Doplňující informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souvislosti s vyhlášením nejvyššího stupně pandemického rizika nákazy chřipkovým virem A/H1N1 Světovou zdravotnickou organizací doplňuje dříve zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  

 

1. čtvrtletí roku 2009

„Spotřeba léčiv v České republice v 1. čtvrtletí  2009 (Dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv)  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.6.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2009)    

 

Upozornění SÚKL ze dne 9.6.2009

Zrušení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) a zahájení jeho stahování z trhu v Evropské unii.  

 

Informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv doplňuje již zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května. Zahrnuje rovněž opravu typu cenové regulace u ATC skupin B05BB02, B05BC01 a B05XA01.     

 

FI červen 2009

Farmakoterapeutické informace 6/2009  

 

Výstraha WHO

Dne 14.5.2009 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) výstrahu před nákupem antivirových preparátů bez předpisu.  

 

Otázky a odpovědi

Oblast odběrů a zpracování pupečníkové krve pro použití u člověka.  

 

Certifikáty

 

Zásady ochrany soukromí návštěvníků stránek

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami provozovanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen "SÚKL"). SÚKL však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.  

 

Klopidogrel – možná interakce s inhibitory protonové pumpy

Několik publikovaných studií (2,3) naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících některé inhibitory protonové pumpy (Proton Pump Inhibitors, PPIs), což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu.  

 

Informace britské lékové agentury MHRA

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od britské lékové agentury MHRA informaci o pokusu nelegálního dovozu léčivého přípravku TAMIFLU na území Velké Británie.