ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Otázky a odpovědi

 

Sdělení SÚKL ze dne 05.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Renpress, por.tbl.nob. k léčebnému používání.  

 

Kontakty

 

Lidské tkáně a buňky

Dozor nad darováním, opatřováním, vyšetřováním, zpracováním, skladováním a distribucí lidských tkání a buněk směřující k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. Součástí této činnosti je vydávání povolení k činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, provádění kontrol, sledování závažných nežádoucích událostí a reakcí nebo podezření na ně, a v případech pochybností rozhodování, zda jde o tkáně a buňky podléhající regulaci zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 

FI listopad 2009

Farmakoterapeutické informace 11/2009  

 

Říjen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku Sodium Chloride 0,9% w/v, i.v. inf. k léčebnému používání.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku AGAPURIN, inj. sol. k léčebnému používání.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.11.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").        

 

Spotřeba léčiv - léčivé látky a cesty podání

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena, a podle cesty podání.  

 

3. čtvrtletí roku 2009

Spotřeba léčiv v České republice ve 3. čtvrtletí  2009 (dodávky léčiv do zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv).  

 

Informace lékové agentury MHRA

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od britské lékové agentury MHRA varování před použitím humánního léčivého přípravku Efudix cream.  

 

Hlášení uvedení, přerušení, obnovení nebo ukončení uvádění na trh

Držitel rozhodnutí o registraci má zákonnou povinnost oznamovat uvedení, přerušení či ukončení a následné obnovení uvádění léčivého přípravku na trh v České republice.  

 

Informace k vydání rozhodnutí ÚOOÚ

Na této stránce najdete materiály související s vydáním rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím centrálního úložiště elektronických receptů (CÚ).