ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění pro testovací zařízení

Upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv testovacím zařízením.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.02.2009

Stažení léčivého přípravku NEBIDO, inj. sol., 1x4ml z úrovně zdravotnických zařízení     

 

Rok 2009

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

 

Věstník SÚKL 2/2009

 

Gardasil/Silgard – informace o bezpečnosti vakcíny

EMEA informuje o dvou případech výskytu status epilepticus u očkovaných dívek.    

 

Pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab)

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) pro možná závažná bezpečnostní rizika.  

 

Informace k databázi registrovaných léčivých přípravků

Podmínky úhrady ze zdravotního pojištění uvedené v databázi registrovaných léčivých přípravků.  

 

Seminář 3 - Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice – seminář pro lékárníky, výrobce a kontrolní laboratoře  

 

Věstník SÚKL 1/2009

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.2.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2008).  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje 2 kódy přípravku Nebivolol Sandoz 5 mg (0112584, 0112586), pro které rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady nabylo právní moci k 1.2.2009 po zpětvzetí odvolání. Přípravek je v současné době uváděn na trh.  

 

FI únor 2009

Farmakoterapeutické informace 2/2009  

 

Seminář 2 - Setkání s pacientskými organizacemi

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádá spolu s Koalicí pro zdraví 10.2.2009 seminář pro pacientské organizace na téma eRecept, Výdej bez lékařského předpisu s omezením, Informační portál pro veřejnost.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci ledna.