ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o opakování semináře č. 6

Informace o opakování semináře č. 6, sekce  registrace léčiv a farmakovigilance, na téma: Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů, ze dne 24.4.2008.  

 

Varování před nelegálním přípravkem KAMAGRA GOLD

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) varuje před přípravkem KAMAGRA GOLD, který byl nabízen v českém internetovém prostředí.  

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Hora sv. Šebestiána

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl dne 3. 4. 2008 ve spolupráci s pracovníky Celní správy kontrolu tržiště v obci Hora sv. Šebestiána, okr. Chomutov.  

 

FDA varuje - 9.4.2008

Dne 9.4.2008 vydal FDA (americký Úřad pro léky a potraviny) varování americkým spotřebitelům týkající se přípravků Shangai Regular, Shangai Ultra, Super Shangai, Naturale Super Plus a Lady Shangai.  

 

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 8.4.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v posledním čtvrtletí 2007).     

 

Informace SÚKL k potravinám pro zvláštní lékařské účely

Informace SÚKL k potravinám pro zvláštní lékařské účely v souvislosti se Seznamem hrazených léčivých přípravků a PZLÚ  

 

Veřejná zakázka č. VZ04/2008

Zajištění marketingové a komunikační strategie Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro období 2008 – 2009.  

 

Hodnocení možného vztahu abakaviru k riziku infarktu myokardu

Evropská léková agentura (EMEA) informuje o hodnocení rizika infarktu myokardu při léčbě abakavirem  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.4.2008

Uvolnění léčivého přípravku NEOHEPATECT INF. SOL 1x2 ML/100UT kód SÚKL 107854, č. š. A283047, k léčebnému používání.  

 

Databáze léků

 

Databáze lékáren