ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Věstník SÚKL 12/2009

Věstník SÚKL 12/2009 zveřejněn 17. 12. 2009  

 

Prezentace ze semináře č.11

Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí.    

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 16.12.2009  

 

Rok 2010

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

 

Aktualizace Seznamu cen původce k 1.12.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 7.12.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.       

 

Registrační postupy vakcín proti pandemické chřipce

V rámci Evropské unie byly zavedeny registrační postupy, které mohou uspíšit dostupnost vakcín, jež je možné použít k ochraně obyvatelstva před pandemickou chřipkou.  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 9.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 9. prosince 2009.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.12.2009

Stažení léčivých přípravků Tbl. Magnesii lactici a Tbl. Calcii carbonici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava .  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2009

Informace o chybném názvu léčivého přípravku Ropinirol Teva 5mg v Braillově písmu.  

 

Seminář 1 – Registrační sekce

OPAKOVÁNÍ Semináře 11 ze 17.12.2009. Aplikace Nařízení komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24.11.2008 o posuzování změn -  pro držitele registračních rozhodnutí. Termín konání 12.01.2010.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.12.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)       

 

Farmakovigilanční zprávy k pandemii

Informace o nežádoucích účincích souvisejících s podáním pandemické vakcíny nebo léků k léčbě pandemické chřipky H1N1.   

 

Prezentace ze semináře č. 8 a č. 10

Novinky v oblasti klinických hodnocení - pro zadavatele, CRO, monitory, kontaktní osoby