ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sankce - rok 2009

 

Sankce - rok 2008

 

Sankce uložené podle zákona o léčivech

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.  

 

Sankce - rok 2008

 

Zpráva o činnosti SÚKL 2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal "Zprávu o činnosti SÚKL v roce 2008".  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.05.2009

Stažení léčivého přípravků LOSEPRAZOL 10 mg.  

 

Kontakty

 

Věstník SÚKL 5/2009

 

Ceny a úhrady léčiv

Rozhodování o maximálních cenách léčivých přípravků a o výši a podmínkách jejich úhrad. Proces stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady je individuální a přezkoumatelný, probíhá v režimu správního řízení s pevně stanovenými lhůtami a plně respektuje Evropskou transparenční směrnici. Žádosti a podněty budou hodnoceny především na základě posouzení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity. Účastníky správního řízení jsou ze zákona zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci. Podněty mohou podávat i pacientské organizace či odborné společnosti.  

 

Informace k léčivému přípravku Flonidan

Doplňující informace k upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.5.2009.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2009

Uvolnění léčivého přípravku PLASMALYTE roztok, inf.sol., 10x1000ml k léčebnému používání.  

 

Veřejné zakázky a finance

Informace o financích vynaložených na zřízení centrálního úložiště a na jeho provoz.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 13.5.2009

  Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých došlo ke změně v započitatelnosti do limitu (položka NEZAP) v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 115/2009, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Vyhláška nabyla účinnosti dne 13.5.2009, z toho důvodu jsou uvedené změny započitatelných doplatků platné počínaje dnem 13.5.2009.    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.5.2009

  Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2009)    

 

Informace o formátu IBAN

Některé interaktivní formuláře na stránkcáh SÚKL kontrolují správnost vyplněného čísla účtu, které musí být ve formátu IBAN.