ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Tisková zpráva EMEA ze dne 4.12.2009

Evropská léková agentura informuje o riziku horečky po očkování Pandemrixem u malých dětí.  

 

Otázky a odpovědi

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury přehodnotil údaje o použití druhé dávky pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí ve věku od 6 měsíců do 3 let.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP k 1.12.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci listopadu.       

 

Listopad 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informace o nežádoucích účincích v EU

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 na území Evropské Unie. Další aktualizované farmakovigilanční zprávy naleznete na webových stránkách Evropské lékové agentury na této adrese: http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html  (dokumenty jsou dostupné v anglickém jazyce)   

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Informace k 4.12.2009  

 

Informace o nežádoucích účincích v ČR

Informace o aktuálně nahlášených nežádoucích účincích po podání pandemické vakcíny Pandemrix a léků k léčbě pandemické chřipky H1N1 v České republice.  

 

Tisková zpráva Evropské lékové agentury

Evropská léková agentura zveřejňuje první týdenní farmakovigilanční zprávu k pandemii  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMEA k pandemii k 27.11.2009

Tato zpráva byla připravena Evropskou lékovou agenturou za účelem poskytnout informace o vývoji H1N1 pandemie, dále odhad počtu v Evropě distribuovaných a podaných dávek centralizovaně registrovaných vakcín a antivirotik, souhrn nežádoucích účinků nahlášených Agentuře po podání vakcín a antivirotik a ostatní informace o přínosech a rizicích vakcín a antivirotik.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 04.12.2009

Stažení léčivého přípravku LASTET.  

 

FI prosinec 2009

Farmakoterapeutické informace 12/2009  

 

Seznam cen původce k 1.12.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.12.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.12.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").          

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.11.2009

Stažení léčivého přípravku HEDELIX S.A. por.gtt.sol.