ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 21.3.2008

Stažení léčivého přípravku XYZAL 0,5MG/ML PERORÁLNÍ ROZTOK, POR.SOL. 1X200ML, kód SÚKL 0062806, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.3.2008

Stažení léčivého přípravku TRIAMCINOLON HBF DRM.CRM 1X30g, kód SÚKL 0041040, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace k nové kontraindikaci u přípravku Velcade

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila nepodávat léčivý přípravek VELCADE (bortezomib) pacientům s akutním difuzním infiltrativním onemocněním plic a perikardu.  

 

Seminář 2 - Klinické hodnocení - etické komise

Seminář byl opakován pod číslem 3 a to 28.2.2008.  

 

Rok 2008

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů!  

 

Prezentace ze seminářů a konferencí

Přehled prezentací z již uskutečněných seminářů a konferencí.  

 

Informace pro výrobce a dovozce ze třetích zemí

Sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené dovozcům léčivých přípravků ze třetích zemí a výrobcům léčivých přípravků se smluvním místem výroby ve třetí zemi, které se týká zjištění neshody se zásadami SVP.    

 

Přehledy 2007

 

Přehledy 10/2006 - 2/2007

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 06/2008

Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL  

 

KLH-9

Soubor informací pro zkoušejícího  

 

KLH-8

Protokol klinického hodnocení a dodatek(ky) k protokolu    

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.3.2008

Stažení léčivého přípravku RANISAN injekce 50mg, 10 x 2ml, kód SÚKL 58216, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.3.2008

Stažení léčivého přípravku Advate 1000IU, inj.pso.lqf. z úrovně zdravotnických pracovišť.