ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam IPLP k 1.1.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.      

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

k 29.12.2009  

 

Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště

Informace o finančních nákladech na zřízení centrálního úložiště k datu 28.12.2009.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2009

Stažení léčivého přípravku BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/).  

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

ke 22. 12. 2009  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.12.2009

Informace o chybně uvedeném datu expirace u přípravku DHC CONTINUS 90 MG.  

 

Rok 2009

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2009

Stažení léčivého přípravku FLUORESCITE.  

 

Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Informace k aktualizaci datového rozhraní Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely SÚKL.  

 

Přehodnocení rizika/přínosu léčiv obsahujících valproát pro použití u bipolární poruchy

Evropská léková agentura dokončila přehodnocení bezpečnosti a účinnosti valproátu v léčbě manických epizod při bipolární poruše  

 

Nové informace k léčivům proti pandemické chřipce A/H1N1

Aktualizace informací o centralizovaně registrovaných  léčivech pro pandemii Evropské lékové agentury  

 

Lék proti obezitě přehodnocován z důvodu kardiovaskulární bezpečnosti

Aktuální informace Evropské lékové agentury k probíhajícímu přehodnocení bezpečnosti sibutraminu.  

 

Prezentace ze semináře č. 1

 

Týdenní farmakovigilanční zpráva EMA k pandemii k 16.12.2009

Tato zpráva Evropské lékové agentury informuje o nežádoucích účincích nahlášených v souvislosti s použitím vakcín a antivirových přípravků používaných proti současné H1N1 pandemické chřipce za období do 16. prosince 2009.