ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o hlášení cen původce

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o procesu hlášení cen původce.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.6.2008

Stažení léčivého přípravku Entizol vag tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.6.2008

Stažení léčivého přípravku Pirabene por.tbl.flm z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Reakce SÚKL na článek v Medical Tribune

Dne 9.6.2008 byl v Medical Tribune (18/2008) zveřejněn článek: „Pozoruhodná pravidla regulace sponzoringu“ . V článku jsou však uvedeny zavádějící informace.        

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2008

Zajištění úklidových prací pro SÚKL v Šrobárova 48, Praha.  

 

Veřejná zakázka č.VZ03/2008

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Změny zahrnují opravy započitatelných doplatků u přípravku Deniban por.tbl.nob.  

 

Upozornění SÚKL pro provozovatele lékáren

Upozornění provozovatelům lékáren na povinnost oznámit SÚKL zahájení a ukončení své činnosti.  

 

Veřejná zakázka č. VZ05/2008

SÚKL - Dodávka výpočetní techniky  

 

Doporučení k užívání léčivých přípravků s obsahem heparinu

Přehodnocení rizik spojených s používáním léčivých přípravků s obsahem heparinu kontaminovaného chondroitin trisulfátem (OSCS).  

 

1. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.6.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2008).   

 

Informace bulharské regulační autority ze dne 12.6.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od bulharské regulační autority oznámení o nálezu rostlinného produktu Li Da Daidaihua Jiao Nang, u kterého existuje podezření na padělek.