ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen původce k 1.11.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.11.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2009

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2009)    

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.11.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci října.    

 

Legislativní požadavky

 

Pokyny a formuláře

 

Související informace

 

Otázky a odpovědi

 

Sdělení SÚKL ze dne 05.11.2009

Uvolnění léčivého přípravku Renpress, por.tbl.nob. k léčebnému používání.  

 

Kontakty

 

Lidské tkáně a buňky

Dozor nad darováním, opatřováním, vyšetřováním, zpracováním, skladováním a distribucí lidských tkání a buněk směřující k zajištění jejich jakosti a bezpečnosti. Součástí této činnosti je vydávání povolení k činnosti tkáňového zařízení, odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, provádění kontrol, sledování závažných nežádoucích událostí a reakcí nebo podezření na ně, a v případech pochybností rozhodování, zda jde o tkáně a buňky podléhající regulaci zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 

FI listopad 2009

Farmakoterapeutické informace 11/2009  

 

Říjen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku Sodium Chloride 0,9% w/v, i.v. inf. k léčebnému používání.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2009

Uvolnění léčivého přípravku AGAPURIN, inj. sol. k léčebnému používání.