ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář č. 10 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, první zkušenosti.    

 

FI červen 2022

Farmakoterapeutické informace 6/2022  

 

KLH-22 verze 5

 

Seznam IPLP k 1.6.2022

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy     

 

Prezentace k semináři č. 9 – Sekce cenové a úhradové regulace

Seminář sekce cenové a úhradové regulace – aktuální témata  

 

Rok 2022

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace k zásilkám kontrolovaných léčiv v rámci humanitární pomoci zasílané na Ukrajinu

Státní ústav pro kontrolu léčiv níže sdílí informace poskytnuté ukrajinským ministerstvem zdravotnictví, které upozorňuje na změnu v legislativě týkající se humanitární pomoci.  

 

Detritin 2000

 

Výroční zpráva SÚKL - 2021

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2021.  

 

Melatonin Forte Long

 

Melatonin Day & Night Spray

 

Melatonin Komplex