ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců

PhVWP doporučila začlenit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců matek, které užívaly zvláště v pozdním stádiu těhotenství antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI), venlafaxin či mirtazapin.  

 

Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad

Aktualizace textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující fluoxetin s ohledem na zvýšené riziko výskytu vrozených srdečních vad.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Aktualizace Seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna a opravu údajů u přípravků Prevenar 13, Enbrel, Tetanol Pur, Influvac a Simvastatin. Tato aktualizace Seznamu nahrazuje obvyklou pozdější aktualizaci k 5. pracovnímu dni kalendářního měsíce!    

 

Sdělení SÚKL ze dne 04.05.2010

Stažení léčivého přípravku SILKIS MAST, drm. ung. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

FI květen 2010

Farmakoterapeutické informace 5/2010  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna.     

 

Prezentace ze semináře č. 5

Klinická hodnocení léčiv – zapojení lékáren.     

 

Farmakovigilanční zpráva SÚKL k pandemii

Od 9. 2. 2010 do 30. 4. 2010.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.5.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Informace pro zdravotnické pracovníky ze dne 30. 4. 2010

SÚKL obdržel hlášení podezření na inkompatibilitu mezi inj. jehlou BD Microlance 18G 1,2x40mm a inj. stříkačkou B.Braun Injekt Luer Solo 10ml, po natažení roztoku methotrexatu (Methotrexat Lachema 20, inj. sol., 2ml/20mg) do stříkačky.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.04.2010

Stažení léčivého přípravku AXETINE 1,5 g, inj. plv. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

SLP-5 verze 1

Dokumenty správné laboratorní praxe OECD  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.04.2010

Informace o vydání dočasného opatření o pozastavení uvádění léčivých přípravků obsahujících léčivou látku bufexamak do oběhu v České republice.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2010

Nové číslo informačního zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 29. 4. 2010.  

 

Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj

Zpravodaj má sloužit k předávání důležitých informací z farmakovigilančního systému, tedy informací o nežádoucích účincích léčiv po jejich uvedení do klinické praxe a také by měl plnit funkci nástroje zpětné vazby. Díky rozvoji mezinárodní spolupráce na poli soustavného hodnocení poměru přínosů a rizik léčiv se budete moci prostřednictvím zpravodaje setkávat s novinkami nejen z ČR, ale i Evropské unie a celého světa.