Co nového na webu

Hlášení podezření na závadu v jakosti léčiv

Postup pro provozovatele, držitele rozhodnutí o registraci a pacienty při podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku  

 

Databáze klinic. hodnocení

   

 

Další upozornění

 

Nežádoucí účinky léčiv

   

 

Legislativa a pokyny

 Aktuální informace o platných právních předpisech, které se týkají činnosti SÚKL.    

 

Hlášení

Podrobné informace o povinném hlášení všech změn v kontaktních údajích.  

 

Elektronická podatelna

   

 

Administrační činnost

Podatelna je určena pro příjem veškeré dokumentace v rámci správních řízení a datových zpráv.