ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Prezentace ze semináře č. 9

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádal seminář na téma nová metodika stanovení úhrad.  

 

Věstník SÚKL - mimořádné číslo

Věstník SÚKL - mimořádné číslo zveřejněno 5. 10. 2009.  

 

Evropská léková agentura doporučila registraci další vakcíny proti pandemické chřipce H1N1

Evropská léková agentura doporučila Evropské komisi udělit registraci další vakcíně proti pandemické chřipce A(H1N1)  („prasečí chřipka"). Jde o vakcínu Celvapan (Baxter). Rozhodnutí Komise o její registraci je očekáváno v nejbližší době.  

 

FI říjen 2009

Farmakoterapeutické informace 10/2009  

 

Kontrola evidence zmocněnců

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci a jejich zmocněnce.   

 

Seznam cen původce k 1.10.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 4. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.10.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data  

 

Informace a doporučení

 

Září 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změnu množství obsahu v sáčku u přípravku Pentasa Sachet.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      

 

Evropská komise schválila použití dvou vakcín proti pandemické chřipce

Evropská komise oznámila, že na základě doporučení Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA), schválila dne 29. září změny stávajících registrací dvou vakcín proti pandemické chřipce (H1N1).  

 

Seznam IPLP k 1.10.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.09.2009

Informace o umístění části textu na etiketě primárního obalu u léčivého přípravku FERMALAC VAGINAL.