ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - VFEND

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se dlouhodobého použití léčivého přípravku VFEND (vorikonazol), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd., Sandwich, Kent) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Prezentace ze semináře č. 8

Tradiční rostlinné přípravky a pozbytí platnosti registrace (sunset clause) - pro držitele rozhodnutí o registraci.  

 

EMA potvrzuje pozitivní poměr přínosů a rizik vakcíny RotaTeq

Velmi nízké hladiny fragmentů DNA prasečího cirkoviru typu 2 ve vakcíně RotaTeq nepředstavuje pro veřejné zdraví žádné riziko.  

 

Avízo SÚKL ze dne 24. 9.

SÚKL vyzývá k pozornosti vůči Braillovu písmu na obalech léčivých přípravků  

 

EMA aktualizuje přehodnocení Pandemrixu a hlášení o narkolepsii

Dostupné důkazy nepotvrzují souvislost, je třeba další výzkum.  

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti SAPA v Praze

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 9.9. 2010 ve spolupráci s pracovníky Policie ČR  provedl kontrolu tržnice Sapa v Praze 4.      

 

Otázky a odpovědi k pozastavení registrací léčiv obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet a Avaglim)

Výsledek řízení podle čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004  

 

EMA doporučuje pozastavení registrací pro přípravky obsahující rosiglitazon

Přípravky k léčbě diabetu 2. typu Avandia, Avandamet a Avaglim budou staženy z trhu  

 

Upozornění pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá zdravotnické pracovníky ke zvýšené pozornosti při používání přípravku Octagam infuzní roztok.  

 

Seznam IPLP k 1.10.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Kontrolní Seznam k 20.9.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.9.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.9.2010.  

 

Informační dopis - EpiPen a EpiPen Jr.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se použití léčivého přípravku Epipen (epinefrin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Alk Abello A/S) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Věstník SÚKL 9/2010

Věstník SÚKL 9/2010 zveřejněn 16. 9. 2010.  

 

SP-CAU-018

 

SP-CAU-016