ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Klinické hodnocení léčiv

 

Farmakovigilance

 

Telefonní seznam

 

Lékárny

 

Léčiva

 

Upozornění SÚKL ze dne 21.12.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na informaci společnosti Zentiva k. s. o podezření na možné zcizení části šarže přípravku CHLOE.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma Registrace ze dne 22.11.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 22.11.2010  

 

Kontrolní Seznam k 20.12.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.12.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.12.2010.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.12.2010

Stažení léčivých přípravků společností Teva Czech Industries s.r.o., Opava, ČR a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.12.2010

Stažení léčivých přípravků společností Pliva-Lachema a.s., Brno, ČR a společnosti Pliva s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Nplate

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Nplate (romiplostim), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Amgen s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Avastin - otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi k přezkumu použití Avastinu v léčbě metastázujícího karcinomu prsu  

 

Prezentace ze semináře č. 10

Přípravky moderní terapie  

 

Prezentace ze semináře č. 9

Novinky v oblasti klinického hodnocení LP