Co nového na webu

Informace o výskytu padělku Seretide 250 Evohaler

SÚKL obdržel informaci od britské lékové agentury o výskytu padělku léčivého přípravku Seretide 250 Evohaler .  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). V Seznamu byl zohledněn nový způsob výpočtu ORC pro přípravky, které nejsou po provedení odpočtu hrazeny plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takových případech je hodnota v položce ORC totožná s položkou MFC.          

 

Sankce - rok 2009

 

Sankce - rok 2008

 

Sankce uložené podle zákona o léčivech

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.  

 

Sankce - rok 2008

 

Zpráva o činnosti SÚKL 2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal "Zprávu o činnosti SÚKL v roce 2008".  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.05.2009

Stažení léčivého přípravků LOSEPRAZOL 10 mg.  

 

Tisková zpráva ze dne 28.5.2009

Zpráva o činnosti SÚKL v roce 2008.  

 

Kontakty

 

Věstník SÚKL 5/2009

 

Ceny a úhrady léčiv

Rozhodování o maximálních cenách léčivých přípravků a o výši a podmínkách jejich úhrad. Proces stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady je individuální a přezkoumatelný, probíhá v režimu správního řízení s pevně stanovenými lhůtami a plně respektuje Evropskou transparenční směrnici. Žádosti a podněty budou hodnoceny především na základě posouzení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity. Účastníky správního řízení jsou ze zákona zdravotní pojišťovny a držitelé rozhodnutí o registraci. Podněty mohou podávat i pacientské organizace či odborné společnosti.  

 

Informace k léčivému přípravku Flonidan

Doplňující informace k upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.5.2009.  

 

Tisková zpráva ze dne 20.5.2009

SÚKL již podruhé hostil zasedání ředitelů lékových agentur EU  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2009

Uvolnění léčivého přípravku PLASMALYTE roztok, inf.sol., 10x1000ml k léčebnému používání.