ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

KLP-01

Pokyn pro správnou pěstitelskou praxi rostlin konopí pro léčebné použití  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 6. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím se žadatel dotazoval na nahlížení do systému eRecept.  

 

Aktualizace bezpečnosti vakcín proti covid-19 (červen 2022)

Bezpečnost vakcín registrovaných proti covid-19 je průběžně sledována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace. V aktualizacích bezpečnosti jsou uvedeny výsledky hodnocení, které provádí zejména Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. V aktualizaci bezpečnosti jsou uvedeny také informace o hlášených podezřeních na nežádoucí účinky, která jsou součástí hodnocení.  

 

FI červenec/srpen 2022

Farmakoterapeutické informace 7-8/2022  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - UNASYN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2022

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

EMA zahájila hodnocení vakcíny Imvanex pro možné očkování proti opičím neštovicím

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil přezkum údajů s cílem rozšířit používání již registrované vakcíny proti neštovicím s názvem Imvanex tak, aby zahrnovala ochranu lidí před onemocněním opičími neštovicemi.        

 

Věstník 6/2022

Věstník SÚKL 6/2022 zveřejněn 27. 6. 2022  

 

ZP-23 verze 1

Plnění povinností při používání zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotních služeb   

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 7. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - vyřazení LP ze Seznamu a zrušení zákazu vývozu LP FRAXIPARINE

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na vyřazení léčivých přípravků ze Seznamu léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. A dále  na zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno dne 6. 1. 2021, č. j. MZDR 58056/202-4/OLZP za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.6.2022

SÚKL informuje o stažení uvedených cizojazyčných šarží léčivého přípravku Angusta 25mgc tbl. nob. 8 až z úrovně zdravotnických zařízení.