ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 10.01.2011

Stažení léčivého přípravku Augmentin DUO, por.plv.sus. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen původce k 1.1.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.1.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci prosince 2010. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.  

 

FI leden 2011

Farmakoterapeutické informace 1/2011  

 

2011

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2011  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Mimořádná aktualizace Seznamu zahrnuje oproti řádnému Seznamu vydanému k 1.1.2011 opravu úhrady u 5 kódů léčivých přípravků z referenční skupiny 86/3 (antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy, p.o.) , u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady v části nabylo právní moci.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 03.01.2011

Stažení léčivého přípravku URCYSTON PLANTA, por.spc. z úrovně zdravotnických zařízení.