ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Rok 2011

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léků vychází 25. ledna 2011  

 

Jednání CHMP 17. - 20. ledna 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 17. – 20. ledna 2011  

 

Kontrola u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.      

 

Multaq možná hepatotoxicita - otázky a odpovědi

Evropská léková agentura (EMA) byla upozorněna na dva případy výskytu závažného jaterního poškození u pacientů užívajících léčivý přípravek Multaq (dronedaron), u nichž nelze vyloučit příčinnou souvislost s přípravkem. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) proto doporučil změny v informačních textech o tomto přípravku, které by napomáhaly k omezení možného rizika závažných jaterních komplikací.  

 

Kontrolní Seznam k 20.1.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.1.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.1.2011.  

 

Věstník SÚKL 1/2011

Věstník SÚKL 1/2011 je zveřejněn 20. 1. 2011.  

 

Věstník SÚKL 2011

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.01.2011

Informace o dovozu šarží léčivého přípravku Tardyferon-fol, které mohou být vydávány k léčebnému použití.  

 

Konference č. 1

Léčivé přípravky - reklama zaměřená na odborníky.  

 

Přehled konferencí

 V této části naleznete kompletní přehled konferencí pořadaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně podrobných informací o obsahu jednotlivých akcí a oragnizačních pokynů.  

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2010

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.