ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Květen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MISTABRON inh.sol. 6x3ml, více šarží, z úrovně zdravotnických zařízení.      

 

Jednání CHMP 16. - 19. května 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16. - 19. května 2011.  

 

FI červen 2011

Farmakoterapeutické informace 6/2011  

 

Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat

Informace o finančních nákladech k 31. 5. 2011 .    

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých látek DEXAMETHASONUM ČL 2009, IODUM ČL 2009, TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM ČL 2005 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 26.5.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  

 

Povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o udělené pokutě a v souvislosti s tím upozorňuje na povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.5.2011

Uvolnění léčivého přípravku AUGMENTIN 625mg, por.tbl.flm., 21x625mg do distribuce a k léčebnému použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Pharmatex, glo vag, 10x18,9mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník SÚKL 5/2011

Věstník SÚKL 5/2011 zveřejněn 20. 5. 2011.  

 

Kontrolní Seznam k 20.5.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.5.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2011.   

 

Informační dopis - Vectibix 20 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vectibix 20 mg/ml, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Amgen Europe B.V., Breda) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Prezetance z konference Bioimplantologie 2011 za účasti SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil konference Bioimplantologie 2011