ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Zveřejňování bezpečnostních upozornění pro terén

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů na svých webových stránkách bezpečnostní upozornění pro terén.  

 

Kontrolní Seznam k 20.6.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.6.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2011.   

 

Věstník SÚKL 6/2011

Věstník SÚKL 6/2011 zveřejněn 20. 6. 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.6.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Informace SÚKL k workshopu dne 28. 6. 2011

SÚKL informuje o připravovaném workshopu k problematice Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.  

 

Prezentece ze semináře č.4

Farmakovigilance  – novinky v evropské farmakovigilanční legislativě.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku CIPHIN 250, POR TBL FLM 10x250MG z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.6.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku POLYGYNAX vag.cps.mol 6 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Seznam cen původce k 1.6.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Informační dopis - Mistabron

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis týkající se stahování přípravku Mistabron, inh. sol. z trhu, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (UCB s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Upozornění na odcizení dodávky zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od výrobce Boston Scientific Corporation, USA informaci o odcizení dodávky endoskopických a urologických/gynekologických zdravotnických prostředků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ZOXON 2, por.tbl.nob. 30x2mg z úrovně zdravotnických zařízení.