ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL za dne 24.02.2011

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivého přípravku Apo-Enalapril 10 mg, por.tbl.nob. Léčivý přípravek se nestahuje.  

 

Jednání CHMP 14. - 17. února 2011

Hlavní body projednávané na setkání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. – 17. února 2011  

 

Pokyny a formuláře

   

 

Seminář 5 - Sekce dozorových činností - oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce - poslední termín  

 

Přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Tygacil (tigecykline)

Evropská léková agentura (EMA) ukončila přehodnocení přínosů a rizik spojených s podáváním léčivého přípravku Tygacil v rámci prodloužení jeho registrace po pěti letech od udělení původní registrace. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dospěl k názoru, že přínosy léčby Tygacilem i nadále převyšují její rizika, ale doporučil provést změny textů doprovázejících tento přípravek, aby zajistil, že se Tygacil používá správně, a že lékaři si jsou vědomi vyšší mortality, která byla pozorována v klinických hodnoceních.    

 

Sdělení SÚKL za dne 18.02.2011

Stažení léčivých přípravků Giovax 50 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní Seznam k 18.2.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.2.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 28.2.2011.  

 

UST-22

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů - doplněk  

 

Informační dopis - Dianeal, Extraneal, Nutrineal

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Dianeal, Extraneal, Nutrineal (peritoneální roztoky), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Baxter Czech spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

X3 PRO CLINIC, šampón proti vším

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku X3 PRO CLINIC, šampón proti vším.  

 

Informační dopis - Lucentis

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Lucentis (ranibizumabum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Novartis spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.02.2011

Informace o závadě v jakosti soupravy pro injekční aplikaci, která je součástí registrovaného léčivého přípravku LUCENTIS 10 MG/ML.