ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu podezření na padělání léčivého přípravku Ozempic - aktualizace ze dne 11. 4. 2023

SÚKL upozorňuje na výskyt balení podezřelých z padělání  léčivých přípravků Ozempic, 0,5mg inj. sol. 1X1,5ml+4J a Ozempic, 1mg inj. sol. 1X3ml+4J.  

 

Březen 2023

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Erelzi 50 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Erelzi 50 mg podezřelého z padělání.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – AVAMYS

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LP ATC H01AC01

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LP TRAJENTA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozsudku Městského soudu č. j. 6 Ad 1/2019- 75.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se ukončené registrace léčivých přípravků ELVANSE.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení sp. zn. sukls34845/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se změny rozhodovací praxe Ústavu ohledně výrobků obsahujících látku melatonin.