ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Thyrogen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Thyrogen, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Genzyme Czech, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Jednání CHMP 14. - 17. března 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA), které se konalo 14. – 17. března 2011  

 

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících fluorochinolonová chemoterapeutika k aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) vydala nové doporučení týkající se rizika prodloužení QT intervalu 1 .  

 

Seznam IPLP k 1.4.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Sankce - rok 2011

 

Kontrolní Seznam k 18.3.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.3.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.3.2011. Dále Seznam obsahuje změny vyplývající ze zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv s pravděpodobnou účinností ode dne 1.4.2011.  

 

Informační dopis - Tygacil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tygacil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Wyeth Europa Limited/Pfizer Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.      

 

Informace SÚKL

Informace o zrušení telefonních linek SÚKL začínající předvolbou 255 726.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.03.2011

Stažení přípravků Apo-Amlo 5 a 10, por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařizení.  

 

Věstník SÚKL 3/2011

Věstník SÚKL 3/2011 zveřejněn 17. 3. 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.03.2011

Uvolnění léčivého přípravku JOX, orm.spr. k distribuci, výdeji a léčebnému používání.  

 

Všeobecné informace

 

Léčba a situace v ČR

 

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Hodnocení ATC skupiny J01 - Antibiotika.