ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Zrušené pokyny pro lékárny

 

Sdělení SÚKL za dne 24.02.2011

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivého přípravku Apo-Enalapril 10 mg, por.tbl.nob. Léčivý přípravek se nestahuje.  

 

Jednání CHMP 14. - 17. února 2011

Hlavní body projednávané na setkání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. – 17. února 2011  

 

Pokyny a formuláře

   

 

Seminář 5 - Sekce dozorových činností - oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce - poslední termín  

 

Přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Tygacil (tigecykline)

Evropská léková agentura (EMA) ukončila přehodnocení přínosů a rizik spojených s podáváním léčivého přípravku Tygacil v rámci prodloužení jeho registrace po pěti letech od udělení původní registrace. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dospěl k názoru, že přínosy léčby Tygacilem i nadále převyšují její rizika, ale doporučil provést změny textů doprovázejících tento přípravek, aby zajistil, že se Tygacil používá správně, a že lékaři si jsou vědomi vyšší mortality, která byla pozorována v klinických hodnoceních.    

 

Sdělení SÚKL za dne 18.02.2011

Stažení léčivých přípravků Giovax 50 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní Seznam k 18.2.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.2.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 28.2.2011.