ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 26.5.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  

 

Avízo SÚKL ze dne 25. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o uložení pokuty za porušení zákonných pravidel při distribuci léčiv.  

 

Povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o udělené pokutě a v souvislosti s tím upozorňuje na povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.5.2011

Uvolnění léčivého přípravku AUGMENTIN 625mg, por.tbl.flm., 21x625mg do distribuce a k léčebnému použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Pharmatex, glo vag, 10x18,9mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Tisková zpráva ze dne 23. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil počátkem května projekt, jehož dlouhodobým cílem je zvyšování efektivity správního orgánu.  

 

Věstník SÚKL 5/2011

Věstník SÚKL 5/2011 zveřejněn 20. 5. 2011.  

 

Kontrolní Seznam k 20.5.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.5.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2011.   

 

Informační dopis - Vectibix 20 mg/ml

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vectibix 20 mg/ml, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Amgen Europe B.V., Breda) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Prezetance z konference Bioimplantologie 2011 za účasti SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil konference Bioimplantologie 2011  

 

Seminář 7 - Registrační sekce - oddělení klinického hodnocení

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení - druhý termín.  

 

Seminář 6 - Registrační sekce - oddělení klinického hodnocení

Obecná pravidla pro žádosti a novinky v oblasti klinických hodnocení - první termín.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.5.2011

Uvolnění léčivého přípravku GAVISCON LIQUID PEPPERMINT, POR SUS 1x300ML do distribuce.  

 

Informační dopis - Abseamed

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o bezpečném užívání přípravku Abseamed injekční roztok v předplněných injekčních stříkačkách, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co.KG) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Vitapain

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Vitapain.