ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL

Informace ke skladování léčivých přípravků dovážených ze třetích zemí.  

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ZOXON 2, por.tbl.nob. 30x2mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Květen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MISTABRON inh.sol. 6x3ml, více šarží, z úrovně zdravotnických zařízení.      

 

Jednání CHMP 16. - 19. května 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16. - 19. května 2011.  

 

Avízo SÚKL ze dne 1. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nové evropské legislativě, kterou se zavádí pravidla na ochranu legálního distribučního řetězce před padělky léčivých přípravků.  

 

FI červen 2011

Farmakoterapeutické informace 6/2011  

 

Čerpání nákladů na zřízení a provoz centrálního úložiště a na sběr dat

Informace o finančních nákladech k 31. 5. 2011 .    

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2011

SÚKL informuje o stažení léčivých látek DEXAMETHASONUM ČL 2009, IODUM ČL 2009, TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM ČL 2005 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2011

e-Recept - logo barevne Lékaři a lékárníci začali využívat elektronickou preskripci – eRecept.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 26.5.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  

 

Avízo SÚKL ze dne 25. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o uložení pokuty za porušení zákonných pravidel při distribuci léčiv.  

 

Povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o udělené pokutě a v souvislosti s tím upozorňuje na povinnost distributorů léčivých přípravků dodržovat zákon o léčivech.