ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září.  

 

Informační dopis - TISSUCOL KIT, TISSEEL a TISSEEL Lyo

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se rizika při používání zdravotnického prostředku pro tlakové sprejování, kterým se podávají léčivé přípravky TISSUCOL KIT, TISSEEL a TISSEEL Lyo, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Baxter Czech spol. s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Září 2010

Opatření při závadách a nežadoucích účincích  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.10.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010

Stažení léčivého přípravku Augmentin 625mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.09.2010

Informace o dovozu šarží léčivých přípravků Eclaran 5, drm.gel. a Eclaran 10 drm.gel., které mohou být vydávány k léčebnému použití.  

 

Informační dopis - Avandia, Avandamet

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se pozastavení obchodování přípravků obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet) v zemích Evropské unie, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (GlaxoSmithKline, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Prezentace ze semináře č. 7

Seminář pro výrobce a distributory léčivých přípravků  

 

Informační dopis - Cerezyme

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil nový informační dopis o dodávkách přípravku Cerezyme (imigluceráza) a doporučení pro léčbu pacientů, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Genzyme Qurope BV) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - VFEND

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se dlouhodobého použití léčivého přípravku VFEND (vorikonazol), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Pfizer Ltd., Sandwich, Kent) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Prezentace ze semináře č. 8

Tradiční rostlinné přípravky a pozbytí platnosti registrace (sunset clause) - pro držitele rozhodnutí o registraci.  

 

EMA potvrzuje pozitivní poměr přínosů a rizik vakcíny RotaTeq

Velmi nízké hladiny fragmentů DNA prasečího cirkoviru typu 2 ve vakcíně RotaTeq nepředstavuje pro veřejné zdraví žádné riziko.  

 

EMA aktualizuje přehodnocení Pandemrixu a hlášení o narkolepsii

Dostupné důkazy nepotvrzují souvislost, je třeba další výzkum.  

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti SAPA v Praze

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 9.9. 2010 ve spolupráci s pracovníky Policie ČR  provedl kontrolu tržnice Sapa v Praze 4.      

 

Otázky a odpovědi k pozastavení registrací léčiv obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet a Avaglim)

Výsledek řízení podle čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004