ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

OOP 02 - 11 stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává opatření obecné povahy 02-11, kterým stanovuje výši a podmínky úhrady připravovaných radiofarmak k 1.7.2011.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Hoodia Patches

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Hoodia Patches.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - AVAXIM

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku AVAXIM 160 U pod původním názvem a původním kódem SÚKL.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - LITALIR

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení devíti šarží léčivého přípravku LITALIR s nesprávným registračním číslem na vnějším i vnitřním obalu.  

 

Dexrazoxan – omezení při léčbě karcinomu prsu a kontraindikace u dětí a dospívajících

Evropská léková agentura EMA doporučila omezení používání dexrazoxanu u dospělých pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, kteří již byli léčeni antracykliny doxorubicinem nebo epirubicinem. Výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP EMA rovněž doporučil kontraindikaci pro používání dexrazoxanu u dětí.  

 

Seznam IPLP k 1.7.2011

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci na povinnost uvádění názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem.  

 

Nimesulid a zrušení indikace pro symptomatickou léčbu bolestivé osteoartrózy

Informace o přehodnocení přínosů a rizik u léčivých přípravků s obsahem nimesulidu.  

 

Pioglitazon a možné riziko karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura (EMA) informuje o hodnocení přínosů a rizik pioglitazonu se zaměřením na možné riziko karcinomu močového měchýře  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Dicynone 250, inj. sol. 4x2ml z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Fludarabin Ebewe 25mg/ml, inj+inf cnc. sol. 1x50mg z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Kombinovaná kontraceptiva s drospirenonem – přehodnocení rizika venózního tromboembolismu

Nedávno publikované studie ukázaly vyšší riziko rozvoje venózního tromboembolismu než jaké bylo dosud popisováno po podání orálních kontraceptiv obsahujících drospirenon.  

 

Zveřejňování bezpečnostních upozornění pro terén

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů na svých webových stránkách bezpečnostní upozornění pro terén.  

 

Kontrolní Seznam k 20.6.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.6.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2011.