ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Xalatan, 0,05mg/ml oph. gtt. sol. 3x2,5ml

Upozornění  držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu dvou čísel šarží na sekundárním obalu léčivého přípravku Xalatan, 0,05mg/ml oph. gtt. sol. 3x2,5ml.  

 

Informační dopis - Xalacom, 0,05mg/ml+5mg/ml oph. Gtt. sol. 3x2,5ml

Upozornění  držitele rozhodnutí o registraci týkající se výskytu dvou čísel šarží na sekundárním obalu léčivého přípravku Xalacom, 0,05mg/ml+5mg/ml oph. Gtt. sol. 3x2,5ml.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Ambien, Rituximab a Manzanilla Sophia

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Ambien, 10mg tbl. 30, Rituximab, 500mg/50ml a Manzanilla Sophia, 0,25mg/ml oph. gtt..  

 

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP ze dne 3. dubna 2023

SÚKL informuje, že ke dni 03.04.2023 byl na webových stránkách MZ zveřejněn  seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Durateston - aktualizace ze dne 3.4.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaných balení a balení podezřelých padělání léčivého přípravku Durateston.   

 

Úprava lékové formy u léčivých přípravků SALOFALK enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě lékové formy u léčivých přípravků Salofalk 500 mg gra.enp.; Salofalk 1000 mg gra.enp.; Salofalk 1500 mg gra.enp. a Salofalk 3000 mg gra.enp.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku hydroxychlorochin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku hydroxychlorochin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 21.–22. února 2023.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP ATC A10BJ

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LP v SLP (IV.)

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Paxlovid

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Paxlovid na 2 roky.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").