ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací na téma Registrace ze dne 22.11.2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 22.11.2010  

 

Kontrolní Seznam k 20.12.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.12.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.12.2010.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.12.2010

Stažení léčivých přípravků společností Teva Czech Industries s.r.o., Opava, ČR a Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.12.2010

Stažení léčivých přípravků společností Pliva-Lachema a.s., Brno, ČR a společnosti Pliva s.r.o., Praha, ČR z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Nplate

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Nplate (romiplostim), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Amgen s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Avastin - otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi k přezkumu použití Avastinu v léčbě metastázujícího karcinomu prsu  

 

Prezentace ze semináře č. 10

Přípravky moderní terapie  

 

Prezentace ze semináře č. 9

Novinky v oblasti klinického hodnocení LP  

 

Věstník SÚKL 12/2010

Věstník SÚKL 12/2010 zveřejněn 16. 12. 2010  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.12.2010

Stažení léčivých přípravků Avandamet a Avandia z úrovně zdravotnických zařízení.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2010

Stažení léčivých přípravků NUTRINEAL a DIANEAL z úrovně pacientů.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů dle Pokynu SÚKL DIS-13, verze 3, o distribuci léčivých přípravků, nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.    

 

Léčba a situace v ČR

 

Všeobecné informace