ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - pioglitazon

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků obsahujících pioglizaton, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Eli Lilly ČR, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Červenec 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informační dopis - Vigil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vigil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Torrex Chiesi CZ s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.7.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo., 1x 3,0x2,5cm.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (sanofi-aventis, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.8.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Informační dopis - Thyrogen 0,9 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se omezení dodávek přípravku Thyrogen, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Genzyme Europe B.V.) zdravotnickým pracovníkům.    

 

Výzvy SÚKL

Výzvy Státního ústavu pro kontrolu léčiv za účelem zajištění dostupnosti léčiv.  

 

Věstník SÚKL 7/2011

Věstník SÚKL 7/2011 zveřejněn 28. 7. 2011.  

 

Pandemrix a narkolepsie - restrikce používání u dětí a mladistvých

Informace o doporučení Evropské lékové agentury omezit používání pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí a mladistvých do 20 let vzhledem k vzácným případům výskytu narkolepsie u mladých osob.  

 

Pozitivní poměr přínosů a rizik pro vareniklin (Champix) byl potvrzen

Informace o přehodnocení poměru přínosů a rizik vareniklinu (Champix), které provedl Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury. Přínosy ukončení kouření převažují nad mírně zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod, které bylo popsáno v nedávno publikované studii.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce a výdeje  léčivého přípravku Augmentin Duo por.plv.sus. 70ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Artrilom 20 x 7,5 mg a Artrilom 10 x 15 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Pioglitazon a mírné zvýšení rizika karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura doporučuje nové kontraindikace a upozornění.