ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopisy - Avastin, Sutent

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopisy týkající se souvislosti mezi osteonekrózou čelisti (osteonecrosis of the jaw, ONJ) a užíváním léčivých přípravků Avastin a Sutent, které byly rozeslány zmocněnci držitelů rozhodnutí o registraci těchto přípravků (společnostmi Roche s.r.o. a Pfizer spol. s r. o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

FI prosinec 2010

Farmakoterapeutické informace 12/2010  

 

Sdělení SÚKL ze dne 01.12.2010

Stažení léčivého přípravku Glucobene 3,5 mg , por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Alendronát a riziko rakoviny jícnu (u pacientů s Barretovým jícnem)

V září 2010 Pracovní skupina pro farmakovigilanci (dále jen PhVWP) Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) na svých jednáních hodnotila možné souvislosti mezi rizikem rakoviny jícnu a užíváním alendronátu. Toto riziko bylo vyhodnoceno na základě postmarktetigových hlášení. V říjnu 2010  bylo schválené přesné znění textů, které by měly být včleněny do platných SPC.    

 

Klinické hodnocení léčiv

 

Hraniční přípravky

 

Registrace léčiv

 

Pokyny a formuláře

 

Související informace

 

Otázky a odpovědi

 

Hlášení

 

Pokyny a formuláře

 

Související informace