ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Oční betablokátory a hodnocení rizika systémových nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě doporučení EMA vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ze skupiny očních betablokátorů k revizi a následné aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Apidra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Apidra (insulin glulisin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025% nas.spr.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Informační dopis - Revatio

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revatio tablety (sildenafili citras), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer, spol. s r.o., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Stanovisko SÚKL

Stanovisko k otázce případného nepřiznání úhrady potravinám pro zvláštní lékařské účely z titulu „výdeje i na lékařský předpis“  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27. 9. 2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku ZOXON 30x2mg.  

 

Informační dopis - Nplate

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Nplate (romiplostim), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Amgen s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26. 9. 2011

SÚKL informuje o pozastavení výdeje a léčebného použití další šarže léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30mg.  

 

EMA dokončila přezkoumání dialyzačních roztoků Baxter

Evropská léková agentura (EMA) vydala nová doporučení k zajištění kontinuální dodávky a záruky kvality výrobních procesů u dialyzačních roztoků Baxter.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2011

SÚKL informuje o pozastavení výdeje a léčebného použití  léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30mg.  

 

EMA uzavřela přehodnocení léčivého přípravku Revlimid

Evropská léková agentura (EMA) potvrdila, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku Revlimid (lenalidomid) zůstává pozitivní ve schválené indikaci, ale upozorňuje lékaře na riziko vzniku nových nádorů jako následek léčby tímto přípravkem.  

 

EMA doporučuje omezení používání léčivého přípravku Multaq

Informace Výboru CHMP Evropské lékové agentury (EMA) o doporučení omezení používání léčivého přípravku Multaq.