ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 11.8.2011

SÚKL informuje pacienty a zdravotnická zařízení o stažení cizojazyčné šarže registrovaného léčivého přípravku DIANEAL PD4  - DIANEAL PD4 1,5% (odpovídá DIANEAL PD4 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml) z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.8.2011

Informace o závadě v jakosti léčivých přípravků Dianeal PD4 GL.1.36%/13.6MG/ML a Dianeal PD4 GL.3.86%/38.6MG/ML držitele rozhodnutí o registraci společnosti Baxter Healthcare S.A., Castlebar, Irsko.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.8.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  

 

Informační dopis - MabThera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků obsahujících rituximab, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Roche registration Ltd.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam cen původce k 1.8.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.8.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.8.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci července 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Jednání CHMP 18. - 21. července 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. července 2011  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.8.2011

Uvolnění léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo. do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.8.2011

Uvolnění léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb. Z. o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.8.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání dalších dvou šarží léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo.  

 

Informační dopis - pioglitazon

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků obsahujících pioglizaton, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Eli Lilly ČR, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Červenec 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informační dopis - Vigil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Vigil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci (Torrex Chiesi CZ s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.7.2011

Sdělení SÚKL k pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání léčivého přípravku TACHOSIL drm.spo., 1x 3,0x2,5cm.