ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kontrolní Seznam k 20.10.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.10.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.10.2011.   

 

Seminář 9 - Sekce registrací, Oddělení klinického hodnocení

Správná klinická praxe v práci EK  

 

Věstník SÚKL 10/2011

Věstník SÚKL 10/2011 zveřejněn 18. 10. 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku AUGMENTIN DUO por.plv.sus. 1x70ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 13. 10. 2011.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Dne 30.9.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.10.2011.  Na žádost Svazu zdravotních pojišťoven byla provedena změna v určení ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky ve skupině očkovacích vakcín ATC J07BB02 v poli RP3. Požadované změny u dotčených přípravků jsou zveřejněny v rámci mimořádné aktualizace SCAU.  

 

FI říjen 2011

Farmakoterapeutické informace 10/2011  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.10.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2011).  

 

Informační dopis - Peyona

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Peyona (kofein citrát), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Torrex-Chiesi CZ s. r. o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam cen původce k 1.10.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.10.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci září 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.10.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SANDOSTATIN LAR 30mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL k léčivým přípravkům s obsahem bisfosfonátů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o možnému výskytu atypické fraktury femuru u léčivých přípravků s obsahem bisfosfonátů.     

 

Září 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Dne 30.9.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.10.2011.  V Seznamu nebyla uvedena výše a podmínky úhrady u léčivého přípravku DIROTON PLUS H 10 MG/12,5 MG TABLETY, POR TBL NOB 30, kód 0115688 a DIROTON PLUS H 20 MG/12,5 MG TABLETY POR TBL NOB 30, kód 0115689. Ústav neuvedené údaje dotčených přípravků neprodleně doplnil v rámci mimořádné aktualizace.