ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – FLUDARABINE TEVA

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informační dopis - Paxlovid

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Pfizer a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky by Vám rád sdělil následující informace.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.3.2024

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, přípravy a výdeje uvedených šarží přípravku  Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% FAGRON.  

 

Informační dopis - Adacel a Adacel Polio

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se nesouladu s Nařízením 2016/161 léčivého přípravku Adacel a Adacel Polio.  

 

Seminář č. 16 – Sekce registrací

TÉMA: Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Seminář č. 17 – Sekce registrací

TÉMA: Seminář sekce registrací – aktuální témata  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.3.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.3.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Informační dopis Verorab, inj.psu.lqf. 1+1x0,5ml isp.

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se závady v jakosti (nesoulad s registrační dokumentací) léčivého přípravku Verorab, inj.psu.lqf. 1+1x0,5ml isp.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2024

Ústav obdržel žádost týkající se plateb za odeslané identifikátory systému eRecept.  

 

Žádosto o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se kontroly pod sp. zn. sp.zn. sukls21568/2021.  

 

Žádosti o poskytnutí informací ze dne 21. 2. 2024, 23. 2. 2024 a 25. 2. 2024

Ústav obdržel žádosti o informace týkající se zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se evidence neregistrovaných léčivých přípravků v rámci hlášení DIS 13 a UST 11.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19. 3. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  Methylrosanilinii chloridi  solutio 0,5%, 10g až z úrovně zdravotnických zařízení.