ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.  

 

Prezentace z workshopu - Implementace novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Prezentace a audiozáznam workshopu z 20. 11. 2011.  

 

Věstník SÚKL 11/2011

Věstník SÚKL 11/2011 zveřejněn 22. 11. 2011  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Suprax por. plv. sus. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář 1 - Sekce registrací - oddělení klinického hodnocení a oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení  

 

Kontrolní Seznam k 20.11.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.11.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.11.2011.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Aktuální bezpečnostní informace u přípravku Pradaxa

Evropská léková agentura (EMA) aktualizuje informaci o možném riziku krvácení při použití antikoagulačního přípravku Pradaxa (dabigatrani etexilati mesilas).  

 

Seminář 10 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení - Termín 15. 12. 2011 zrušen!  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.11.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Riziko prodloužení intervalu QT u pacientů užívajících citalopram

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k aktualizaci informací pro léčivé přípravky obsahující citalopram.  

 

Informační dopis - Motilium

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Motilium (domperidon), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití tří šarží léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.11.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku MUCOPLANT SIRUP PROTI KAŠLI S JITROCELEM A MEDEM, POR SIR (balení 1X100ML a 1X250ML) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 9.11.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).