ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Doplněk 19

Referenční a retenční vzorky  

 

Doplněk 17

Parametrické propouštění  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.12.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   

 

Doplněk 14

Výroba  léčivých  přípravků  pocházejících  z  lidské  krve  nebo  lidské  plazmy.  

 

Doplněk 12

Používání ionizujícího záření ve výrobě léčivých přípravků  

 

Doplněk 10

Výroba aerosolových přípravků pro inhalační použití  

 

Doplněk 9

Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí.  

 

Doplněk 8

Vzorkování výchozích látek a obalových materiálů  

 

Doplněk 2

Výroba  léčivých  přípravků  biologického  původu.  

 

Doplněk 6

Výroba plynů pro medicinální účely  

 

VYR-32 verze 3 kapitola 9

Vnitřní inspekce  

 

VYR-32 verze 3 kapitola 8

Reklamace a stahování přípravků  

 

VYR-32 verze 3 kapitola 7

SMLUVNÍ VÝROBA A LABORATORNÍ KONTROLA  

 

VYR-32 verze 3 kapitola 6

Kontrola jakosti