ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

Léky u osteoporózy ve 3. čtvrtletí 2011.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 3. čtvrtletí 2011.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Listopad 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informační dopis - Strattera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Strattera (atomoxetinum), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Eli Lilly zdravotnickým pracovníkům.     

 

BSN Thermonex foundation

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku BSN Thermonex foundation s doporučeným dávkováním 3 kapsle 2–3x denně a BSN Thermonex foundation s doporučeným denním dávkováním 1 kapsle denně  

 

Informační dopis - Cipralex

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Cipralex (escitalopram), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Lundbeck Česká republika s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.     

 

Informační dopis - Vectibix

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Vectibix (panitimumab), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Amgen s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (2)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku POSTINOR-2 por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku ESCAPELLE por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ vydaného k 1.12. s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.12.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  

 

Seminář 2 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení.  

 

VYR-32 Seznam definic

 

Doplněk 20

 Řízení rizik pro jakost