ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Seroquel/Seroquel PROLONG

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Seroquel/Seroqulel PROLONG (quetiapin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci AstraZeneca Czech Republic s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv

SÚKL informuje o pokračování komunikační kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti léčiv prostřednictvím systému hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU ke 4.1.2012

Oprava předchozího seznamu cen a úhrad LP / PZLÚ ke dni 4.1.2012 zahrnuje doplnění data v nepovinném datovém poli DAT_CP.    

 

Rok 2012

       

 

Zdravotnické prostředky

Činnosti, které vyplývají z legislativy vztahující se k bezpečnosti zdravotnických prostředků (ZP), které jsou na trhu v České republice. Dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, monitoruje průběh šetření nežádoucích příhod ZP prováděných výrobci, případně provádí vlastní šetření nežádoucích příhod ZP, monitoruje účinné provádění nápravných opatření stanovených výrobcem. Vydává stanovisko k písemnému oznámení zadavatele o záměru provést klinickou zkoušku a kontroluje provádění klinických zkoušek ZP. Kontroluje ZP u poskytovatelů zdravotní péče, při kterých se zaměřuje zejména na vedení a uchovávaní evidence a dokumentace ZP, např. na záznamy o provádění údržeb a oprav, záznamy o instruktážích, periodických kontrolách a nežádoucích příhodách.  

 

Informace pro lékárny - DETRALEX

SÚKL informuje o souběžném dovozu léčivého přípravku DETRALEX.  

 

FI leden 2012

Farmakoterapeutické informace 1/2012  

 

2012

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2012  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.1.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  

 

Informační dopis - Prograf, Advagraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Prograf a Advagraf (takrolimus), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Astellas Pharma, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.    

 

Rok 2012

Přehled držiteli rozhodnutí o registraci zaslaných informačních dopisů zdravotnickým pracovníkům příslušné odbornosti v případě objevení se nové, důležité bezpečnostní informace.  

 

Informace pro ženy s prsními implantáty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci doporučení pro ženy s implantovanými prsními implantáty se silikonovým gelem výrobce POLY IMPLANT PROTHESE (PIP), Francie.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Prezentace ze semináře č. 9

Správná klinická praxe v práci etických komisí.