ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 04/2007

SÚKL - Zajišťování komplexních cestovních služeb  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 05/2007

SÚKL - Dodávka integračního SW (ESB) pro interní integrační projekt "Systému sběru dat"  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 06/2007

SÚKL - Dodávka systému pro sběr dat od distributorů léčivých přípravků    

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2007

SÚKL - Poskytování právních služeb v oblasti cenové a úhradové regulace registrovaných léčivých přípravků  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 09/2007

SÚKL - Připojení objektu SÚKL z trafostanice SZÚ samostatným kabelem  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 11/2007

SÚKL - Poskytování právních služeb při přípravě novely zákona o zdravotnických prostředcích  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 12/2007

SÚKL - Komunikační strategie osvěty  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 13/2007

SÚKL - Zajištění webových prezentačních služeb včetně služeb souvisejících  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 15/2007

Doplnění informačního systému spisové služby v SÚKL  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 16/2007

Dodávka projektoru a plátna  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 17/2007

Doplnění IS SÚKL o další licence Sonic MQ  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 18/2007

SÚKL Praha - Vybavení nových pracovišť IT technikou  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 19/2007

SÚKL Praha - Dodávka IT techniky pro sekci registrace  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 20/2007

SÚKL Praha - Dodávka software na komplexní ochranu pracovních stanic  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 21/2007

Informační systém spisové služby v SÚKL