ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Návrh Seznamu k 20.1.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2012

Nové číslo Zpravodaje nežádoucí účinky léčiv vychází 20. 1. 2012  

 

Rok 2012

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  

 

Věstník SÚKL 1/2012

Věstník SÚKL 1/2012 zveřejněn 20. 1. 2012  

 

Věstník SÚKL 2012

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 19.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.1.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Stiefel acne gel, drm. gel, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Velcade

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o správném způsobu podání léčivého přípravku Velcade (bortezomibum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 17.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  

 

Informace SÚKL k nedostupnosti léčivého přípravku GANATON

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na publikované nepřesné informace týkající se nedostupnosti léčivého přípravku GANATON.  

 

Upozornění na povinnost oznámení nežádoucích příhod ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na povinnost oznámit  nežádoucí příhody dávané do souvislosti s použitím zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče.  

 

VYR-32 doplněk 11 verze 1

Pokyny pro správnou výrobní praxi - počítačové systémy  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU ke 12.1.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11. 1. 2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Moxonidin Actavis, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.