ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Fludarabin Ebewe 25mg/ml, inj+inf cnc. sol. 1x50mg z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Kombinovaná kontraceptiva s drospirenonem – přehodnocení rizika venózního tromboembolismu

Nedávno publikované studie ukázaly vyšší riziko rozvoje venózního tromboembolismu než jaké bylo dosud popisováno po podání orálních kontraceptiv obsahujících drospirenon.  

 

Zveřejňování bezpečnostních upozornění pro terén

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů na svých webových stránkách bezpečnostní upozornění pro terén.  

 

Kontrolní Seznam k 20.6.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.6.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2011.   

 

Věstník SÚKL 6/2011

Věstník SÚKL 6/2011 zveřejněn 20. 6. 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.6.2011

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Informace SÚKL k workshopu dne 28. 6. 2011

SÚKL informuje o připravovaném workshopu k problematice Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.  

 

Prezentece ze semináře č.4

Farmakovigilance  – novinky v evropské farmakovigilanční legislativě.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku CIPHIN 250, POR TBL FLM 10x250MG z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 10.6.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2011).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku POLYGYNAX vag.cps.mol 6 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025%, nas.spr.sol. 1x10ml z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Seznam cen původce k 1.6.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Informační dopis - Mistabron

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis týkající se stahování přípravku Mistabron, inh. sol. z trhu, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (UCB s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.