ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Výroční zpráva SÚKL - 2003

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2003.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2004

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2004  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2005

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2005.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2006

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2006.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2007

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2007.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2008

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2008.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2009

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2009.  

 

Nizan Forte šampon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Nizan Forte šampon obsahující 2% ketokonazol.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2010

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2010.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.8.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Fenistil, por. gtt. sol., 1 x 20ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o zřízení účtu

Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů pro distributory.  

 

Doporučený jednotný formulář pro vydávání stanoviska etické komise

Jednotný formulář byl vypracován „Pracovní skupinou pro multicentrické etické komise a SÚKL" a je vhodný a doporučen k užívání pro všechny typy etických komisí pro vydávání stanoviska k žádosti o povolení/ohlášení klinického hodnocení. Důvodem zavedení jednotného formuláře stanoviska etických komisí je snaha o přehlednost, jednotnost a srozumitelnost textu.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Veral 100 retard, por. tbl. ret., 30x100mg  z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

UST-30 verze 4

Základní principy rozlišování humánních léčivých přípravků od jiných výrobků.  

 

UST-19 verze 4

Žádost o vydání rozhodnutí, zda výrobek je léčivým přípravkem.