ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL za dne 24.02.2011

SÚKL informuje o závadě v jakosti u léčivého přípravku Apo-Enalapril 10 mg, por.tbl.nob. Léčivý přípravek se nestahuje.  

 

Avízo SÚKL ze dne 24. 2. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vykonává pravidelný dozor v oblasti přípravy, výdeje, prodeje a distribuce léčiv a dále v oblasti zacházení a zkoušení zdravotnických prostředků. Zjištění z těchto kontrol zveřejňuje na svých webových stránkách, a tak je možné se jednoduše dozvědět např. o nejzávažnějších a nejčastěji vyskytujících se nedostatcích a závadách.  

 

Jednání CHMP 14. - 17. února 2011

Hlavní body projednávané na setkání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. – 17. února 2011  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - EXTRANEAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku EXTRANEAL v tureckém obalu.  

 

Pokyny a formuláře

   

 

Seminář 5 - Sekce dozorových činností - oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  -  farmakovigilanční inspekce - poslední termín  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - DIANEAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivých přípravků DIANEAL PD1 a DIANEAL PD4 v tureckém obalu.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivých přípravků DIANEAL PD1, DIANEAL PD4, EXTRANEAL a NUTRINEAL PD4 v anglicko-francouzském obalu.  

 

Přehodnocení přínosů a rizik léčivého přípravku Tygacil (tigecykline)

Evropská léková agentura (EMA) ukončila přehodnocení přínosů a rizik spojených s podáváním léčivého přípravku Tygacil v rámci prodloužení jeho registrace po pěti letech od udělení původní registrace. Výbor pro humánní léčivé přípravky EMA (CHMP) dospěl k názoru, že přínosy léčby Tygacilem i nadále převyšují její rizika, ale doporučil provést změny textů doprovázejících tento přípravek, aby zajistil, že se Tygacil používá správně, a že lékaři si jsou vědomi vyšší mortality, která byla pozorována v klinických hodnoceních.    

 

Pandemrix – možné riziko narkolepsie

Aktualizace informací z 24.9.2010 - příčinný vztah nebyl prokázán, očekávají se výsledky další studie  

 

Sdělení SÚKL za dne 18.02.2011

Stažení léčivých přípravků Giovax 50 mg, por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní Seznam k 18.2.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.2.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 28.2.2011.  

 

UST-22

Standardní názvy lékových forem, způsobů podání a obalů - doplněk