ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen původce k 1.9.2011

Aktualizovaný Seznam nahlášených cen původce. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.9.2011, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.    

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.9.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 2. čtvrtletí 2011.  

 

8/ Posouzení distribuční aktivity

Přehled distributorů s povolením SÚKL k distribuci léčiv.  

 

Srpen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Informační dopis - Klacid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Klacid (klarithromycin), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci ABBOTT LABORATORIES LTD. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informace k semináři - UST-27 v. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pokynu UST-27 v. 3, který bude předmětem semináře dne 13. 9. 2011. Verze 3 nabude účinnosti dne 19. 9. 2011. Do té doby zůstává v platnosti pokyn UST-27 v. 2.