ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 16.8.2012

Uvolnění léčivého přípravku Dicynone 250, inj.sol., 4x2ml do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  

 

Informace týkající se reklamy u léků ve specifickém léčebném programu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pravidla platná pro reklamní sdělení u léčivých přípravků ve specifickém léčebném programu.  

 

Informace týkající se reklamy u léků ve specifickém léčebném programu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pravidla platná pro reklamní sdělení u léčivých přípravků ve specifickém léčebném programu.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Fenistil 24, por. cps. pro., 20 x 4mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis Zofran a generika (ondansetron)

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Zofran (ondansetron), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci GlaxoSmithKline zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.8.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Thymoglobuline, inf. plv. sol. 1x25mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivých přípravků Adimet, por. tbl. flm. a Omeprazol-ratiopharm 20 mg, por. cps. etd. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění SÚKL na omezení dodávek spotřebního materiálu pro přístroje AQUARIUS a BM25 výrobce Baxter Healthcare SA, USA

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na omezení dodávek spotřebního materiálu pro přístroje AQUARIUS a BM25 výrobce Baxter Healthcare SA, USA, a zveřejňuje informace pro uživatele o opatřeních, která je třeba přijmout pro zachování pravidelných dodávek pro překlenutí období do obnovení výroby.  

 

Červenec 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.8.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Zovirax, drm. crm., 1x2gm/100mg z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 3.8.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2012).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.8.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.